NetTrust AB
Tel : 044-80808
Fax: 044-80771
e-post: info@nettrust.se
 

Välkommen till NetTrust AB

NetTrust erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom nätverks- och datakommunikationsområdet med marknadens mest kompetenta konsulter i en god företagskultur.
Vi är specialister inom nätverk-, och datakommunikation. Vi har specialistkompetens inom bl a Novell, Cisco, Borderware, Clavister, 3com och F-Secure. Vi utför projektering och installation av nätverk av olika slag, samt installation av servers, routers, brandväggar, mailservers etc.
NetTrust lägger stor vikt vid att skapa en egen identitet, en egen arbets- och umgängesmiljö. Vi har den säkra uppfattningen att en god företagskultur befrämjar goda referenser, ett brett kontaktnät, god etik samt goda kund- och leverantörsrelationer.

Våra kännetecken
Kvalitet - "uppfylla våra kunders behov och överträffa deras förväntningar"
Kompetens - "våra konsulter och tjänster skall upplevas som de främsta inom respektive område"
Ödmjukhet - "Kompetens på hög nivå får inte stå i konflikt med en ödmjuk inställning"

Våra ledstjärnor i NetTrust
I NetTrust har vi ledstjärnor för hur vi utvecklar vår personal och organisation. Våra gemensamma värderingar och förhållningssätt och vårt sätt att leda och organisera verksamheten är avgörande för vår framgång.

Gemenskap - "Allas delaktighet är en förutsättning för framgång, varje medarbetare måste känna att de har förtroende att utföra och utveckla sina uppgifter inom företaget".

Identitet - "I NetTrust vinnlägger vi oss om att upprätthålla en egen identitet, en egen arbets- och umgängesmiljö - vi kallar det för företagskultur".

Ni är hjärligt välkomna att kontakta oss för att diskutera just Era funderingar på hur man kan göra infrastrukturella förbättringar.

Dags att förnya uppgraderingsskydd för Era Novell produkter? Ring för pris. 044-80808

Nyheter Nettrust